NL | T-shirt Design 'Waardering voor boeren' bestemd voor het stalseizoen van 2019/2020. Daarnaast het T-shirt design Jubileum '25 Years of EM® in Europe'. Zie boven.
 UK| US | T-shirt Design 'Appreciation for farmers' intended for the stable season of 2019/2020. In addition, the T-shirt design Jubilee '25 Years of EM® in Europe'. See above.
Back to Top