NL |T-shirt Design 'Waardering voor boeren' bestemd voor het stalseizoen van 2019/2020. Daarnaast het T-shirt design Jubileum '25 Years of EM® in Europe'. Zie boven.
T-shirt Designs bestemd voor de FIRST® Lego® League 2020 en 2021. Zie onder.
UK | T-shirt Design 'Appreciation for farmers' intended for the 2019/2020 stable season. In addition, the T-shirt design Jubilee '25 Years of EM® in Europe'. See above.
T-shirt Designs intended for the FIRST® Lego® League 2020 and 2021. See below.
Back to Top