NL | Bouw een sterke merknaam die grote naamsbekendheid krijgt in de markt. eztat heeft alle middelen die je nodig hebt om te starten in huis om samen te komen tot een opvallende, onderscheidende huisstijl: reclameborden, website, e-mailtemplates, verkoopbrochure, kantoor profilering, marketingacties, logo restyling tot het volledig ontwikkelen van een nieuw logo en een daarbij aansluitend brand book.
De no-nonsense makelaar Vidra Vastgoed Makelaars & Taxateurs in Hoorn vond haar logo niet meer hedendaags genoeg en vroeg eztat om een nieuw logo te ontwikkelen.
Created by eztat | Maaike de Jong 
UK | US | Build a strong brand name that gets high brand awareness in the market. eztat has all the resources you need to get started in-house to come together to create a striking, distinctive house style: billboards, website, e-mail templates, sales brochure, office profiling, marketing campaigns, logo restyling to the full development of a new logo and a accompanying brand book.
The no-nonsense real estate agent Vidra Vastgoed Brokers & Valuers in Hoorn no longer considered its logo contemporary enough and asked eztat to develop a new logo.
Created by eztat | Maaike de Jong
Back to Top