NL | Vernieuwing, ontwikkeling en vormgeving van de flyers bestemd voor de markt van veehouderijen en landouw en bodem en gewas: Agriton Animal Husbandry - veehouderij en Soil & Crop - bodem en gewas.
UK | Revamping, development and design of the flyers intended for the livestock and agricultural markets and soil and crops: Agriton Animal Husbandry and Soil & Crop.
Back to Top