NL | Vernieuwing, ontwikkeling en vormgeving van de flyers bestemd voor de markt van veehouderijen en landouw en bodem en gewas: Animal Husbandry - veehouderij en  Soil & Crop - bodem en gewas.
UK | US | Renewal, development and design of the flyers intended for the market of livestock farming and agriculture and soil and crops: Animal Husbandry - livestock farming and  Soil & Crop.
Back to Top