NL | Creatie, coördinatie en vormgeving van het Agriton Group Nieuwsblad uitgave 2021. De elfde editie van het nieuwsblad van Agriton BV en Agro-vital BV. Eens in de twee jaar wordt een krant samengesteld voor dealers en boeren. Om daarmee iedereen op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bodemverbetering en meststoffen.
UK | Creation, coordination and design of the Agriton Group News magazine issue 2021. The eleventh edition of the news magazine of Agriton BV and Agro-vital BV. Once every two years a newspaper is composed for dealers and farmers. To keep everyone informed about the latest developments in the field of soil improvement and fertilizers.
Back to Top